100 latW 2007 roku jednostka obchodziła swoją 100 letnią rocznicę istnienia!
Więcej informacji...

Kalendarium ważnych dat z życia jednostki


Rok 1901 - Wzmianka w gminie Kolonowskie o powołaniu Straży Pożarnej.
Rok 1906 - Podjęcie uchwały o powołanie Straży Pożarnej w gminie Kolonowskie.
Rok 1907 - Powołanie „OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ COLONNOWSKA”. Na prezesa wybrano Otto Heringa, a komendantem zostaje Karol Faj. OSP liczy 12 członków. Wybudowano remizę przy obecnej ul. Ks. Czerwionki. Na wyposażeniu – dwukołowa sikawka ręczna.
Rok 1909 - OSP otrzymuje sikawkę ręczną do zaprzęgu konnego.
Rok 1912 - Zmiana prezesa. Nowym prezesem zostaje urzędnik kolejowy - Pan Mischke.
Rok 1921 - Zmarł Karol Faj. Nowym komendantem zostaje Johann Schewczyk. Pożar kilkunastu zabudowań przy ul. 1-szego Maja i Ks. Czerwionki.
Rok 1929 - Wielki pożar lasu pomiędzy miejscowością Kolonowskie a miejscowością Zawadzkie, oprócz ok. 2000 h. lasu pożar niszczy większą część wsi Kolejka.
Rok 1930 - Położenie kamienia pod budowe nowej remizy przy ul. Leśnej.

Historia jednostki

Rok 1932 - Jubileusz 25 lecia istnienia OSP – oddanie do użytku nowej remizy przy ul. Leśnej. Przekazanie do straży przez hutę Colonnowska dzwonu liczącego ponad 100 lat. OSP liczy 42 członków.
Rok 1939 - zmiana prezesa i komendanta. Prezesem zostaje Pan Klatschiwa, a komendantem Fritz Kolodziejski.
Rok 1942 - OSP otrzymuje zastępczy samochód pożarniczy z przyczepą wyposażoną w motopompę M800 firmy „Fisher”. Kobieca drużyna pożarnicza rozpoczyna regularną obserwację przeciwlotniczą z wieży strażackiej. Groźny pożar w Fabryce Tektury.
Rok 1945 - w obawie przed frontem sowieckim, Kadra OSP samochodem wraz z całym wyposażeniem wyjeżdża w głąb Niemiec.
Rok 1946 - Powołanie od nowa OSP z prezesem Maksymilianem Mosler i komendantem Józefem Faj.
Rok 1949 - Pożar w Nasycalni oraz pożar dwóch wagonów na stacji kolejowej w Kolonowskiem. Na komendanta powołano Romana Jendrzejczyka. Przy OSP powołano orkiestrę, którą prowadzi Gerhard Lakiert.

Historia jednostki

Rok 1952 - OSP otrzymuje z Demobilu samochód zastępczy GAZ-5.
Rok 1956 - Pożar w Nasycalni Kolonowskie (wybuch kotła). OSP otrzymuje pierwszy samochód pożarniczy STAR20.
Rok 1958 - Powołanie Zarządu Związku OSP z prezesem mgr inż. Józefem Bartnikiem i naczelnikiem Reinholdem Lepką. OSP otrzymuje samochód pożarniczy GBM. Powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Rok 1959 - Udział MDP w zawodach wojewódzkich i zajęcie II-go miejsca. Powołanie przy OSP zespołu teatralnego.
Rok 1962 - Zakupiono syrenę elektryczną, a liczący ponad 130 lat dzwon przekazano do Kościoła Parafialnego.
Rok 1967 - Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy.
Rok 1968 - Po raz pierwszy na terenie Kolonowskiego zorganizowano imprezę „WODZENIE NIEDZWIEDZIA”.
Rok 1972 - NAWIĄZANIE PARTNERSTWA Z F.Fw. BEILRODE.

Historia jednostki

Rok 1973 - Otwarcie nowej remizy.
Rok 1974 - Likwidacja zagrożeń w zakładach „Nitron” w Krupskim Młynie.
Rok 1984 - Zmarł mgr. inż. Józef Bartnik – długoletni prezes OSP.
Rok 1985 - Dh Hubert Feliks zostaje nowym prezesem. OSP otrzymuje drugi samochód pożarniczy i staje się jednostką typu S-2.
Rok 1987 - Ukończenie budowy przybudówki i przekazanie salki na miejsko-gminny ośrodek kultury. Jubileusz 80-lecia istnienia OSP.
Rok 1990 - Zmarł prezes OSP dh Hubert Feliks.
Rok 1991 - Walne zebranie powierza funkcję prezesa dh Jerzemu Świerc.
Rok 1992 - Jubileusz 85-lecia OSP – wręczenie sztandaru z wizerunkiem św. Floriana. Wielki pożar lasu pod Kuźnią Raciborską.

Historia jednostki

Rok 1993 - Obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP Kolonowskie i Beilrode, Bad Wildschűtz i Regolowcu. Udział naszej jednostki w obchodach 55-lecia gminy Beilrode.
Rok 1994 - F.Fw. Beilrode przekazało naszej MDP komplet ubrań bojowych. Prezes dh Jerzy Świerc otrzymuje Złoty Znak Związku.
Rok 1995 - Jednostka decyzją Nr.27/46/KSRG została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Rok 1996 - Partnerska F.Fw. Beilrode obchodzi 100-lecie swego istnienia. Udział naszej MDP w zawodach powiatu Torgau i zajęcie I-szego miejsca w grupie drużyn zaproszonych. Jednostka uczestniczy w uroczystościach parafialnych przyjęcia obrazu MB Częstochowskiej.
Rok 1997 - 90-lecie istnienia jednostki. Fundacja figury św. Floriana do salki.
Rok 1998 - Kapitalny remont świetlicy.
Rok 2000 - Pierwsze „Heimattrewffen” z udziałem OSP. Podpisanie partnerstwa pomiędzy gminami Kolonowskie i Beilrode.
Rok 2001 - Dh Andrzej Bartnik wykonał dla jednostki elementy dekoracyjne ze stali chromoniklowej.

Historia jednostki

Rok 2002 - 95-lat istnienia OSP, Panowie Johannes i Siegmund Posnansky fundują figurę św. Floriana wraz z obudową umocowaną na strażnicy. Dh Ernest Mocny oznaczony Złotym Medalem Związku. Drużynie Młodzieżowej nadano imię Józefa Bartnika i wręczono proporzec. Hartwig Schmidt i Hans Joachim Zschiesche otrzymali tytuły „Honorowy Obywatel gminy Kolonowskie”. Włamanie do obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Rok 2003 - Zmiany w Zarządzie OSP. Nowym prezesem zostaje dh Janusz Motal, a naczelnikiem zostaje dh Norbert Smieskol. Dh Jerzy Świerc otrzymuje tytuł prezesa honorowego. Zakupiono urządzenie do ratownictwa technicznego firmy „LUKAS”.
Rok 2004 - Wybuch i pożar w restauracji „MARKUS” w Kolonowskiem. Dh Andrzej Bartnik zakupił dla MDP hełmy, pasy i toporki. Pierwsze spotkanie przedstawicieli OSP Kolonowskie – F.Fw. Wolfsgraben.
Rok 2005 - Pobyt prezesa Janusza Motala w Wolfsgraben. Burmistrz Beilrode zostaje honorowym członkiem naszej OSP. W ramach prac społecznych wykonano nowe schody przed świetlicą i ogrodzenie. Wyasfaltowano plac przed remizą. Udział w między powiatowych zawodach strzeleckich i zajęcie I-go miejsca. Zakupiono azestaw medyczny PSP-R1.
Rok 2006 - Udział w delegacji OSP w 110-leciu F.Fw. Beilrode, Dh Norbert Smieskol i dh Jerzy Świerc przyjęci do oddziału honorowego F.Fw. Beilrode, Artur Syrnik przekazał dla naszej jednostki ubrania bojowe i hełmy.
Związek OSP RPOchotnicza Straż Pożarna
ul. Leśna 6 B
47-110 Kolonowskie
- woj. opolskie -

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!
Już od ponad 110 lat...

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem powstała w 1907 roku. Od 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie, na swoim wyposażeniu posiada dwa średnie samochody, specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego, medycznego oraz podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Przy jednostce OSP Kolonowskie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Partnerską jednostką jest F.Fw. Beilrode (Niemcy).

Herb Gminy KolonowskieKolonowskie - miejscowość położona w województwie opolskim, nad rzeką Mała Panew, gdzie na terenie gminy funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Krok ku bezpieczeństwu - portal psp.opole.pl

Wiadomości z okolic...
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
O!Polskie Ratownictwo - Opolszczyzna
24opole.pl - Opolski Serwis Informacyjny


Kampania "Czad i ogień..."
Informacje na stronie KG PSP
Ulotka CZAD I OGIEŃ
Prezentacja multimedialna
© 2006-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone! - OSP Kolonowskie
Ranking stron pożarniczych - oddaj swój głos!
MoMan - Akcesoria tuningowe, podświetlane tabliczki LED.
Najlepszy hosting, Tanie domeny internetowe, Statystyki Stat4u